ANKEY CONSULTING

https://tameb-bfw.de/en/project-partner/ANKEY Consulting, 2007 yılında kurulmuş özel bir danışmanlık şirketidir. 15 yılı geçen bir süredir Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonların (EBRD, ERASMUS+, IPA, WB…) desteklediği teknik destek projelerinin uygulamalarını yürütüyor ve gerçekleştiriyoruz. ANKEY Consulting’in merkez ofisi Ankara’da bulunurken, ANKEY Almanya olarak bir ofisimizde Berlin / Almanya’da bulunmaktadır. Yukarıda isimleri vurgulanan fonlar kapsamında ANKEY Consulting olarak bakanlıklar, kalkınma ajansları, belediyeler, il ve ilçe müdürlükleri, Türkiye’den ve / ya yurtdışından farklı bir çok üniversitelerle, dernekler, STK’lar, KOBİ’ler ve sanayi ve Ticaret odaları ile birlikte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

ANKEY CONSULTING