Ortak Kültürel Miras için Teknik Destek: Türkiye ve AB arasındaki Koruma ve Diyalog (Aşama-I) EuropeAid/ 133279/SER/TR

Türkiye ile AB üye ülkeleri arasında yakın işbirliği ve sivil toplum ortaklığıyla Türkiye'deki kültürel miras için sürdürülebilir bir yönetim planının hazırlanması projenin temel amaçlarından biridir. Kültürel çeşitliliği teşvik etmek, sınır ötesi diyalogları ve ağ oluşturmayı teşvik etmek, Türkiye ve AB'deki STK'lar arasında ortaklık kurmak ve deneyim alışverişini artırmak proje için çok ciddi bir önem arz etmektedir. Alana ilişkin işlevselleştirme, kentsel tasarım ve tesis rehberini içeren ve UNESCO kriterlerine uygun eylem planlarını içeren özel uygulamaya yönelik hazırlık planları hazırlanmıştır. “UNESCO Kültürel Miras Listesine Nasıl Başvurulur ve Geçici Listeden Asıl Listeye Nasıl Geçilir” konulu eğitimler düzenlenerek UNESCO Dünya Miras Listesine Başvuru yapılmıştır. “UNESCO Kültürel Miras Listesine Nasıl Başvurulur” konulu kılavuzların (el kitabı) hazırlanması tamamlanmıştır. Tarihi Sinop Cezaevi ve çevresindeki alt projeler için sürdürülebilir site yönetim planının hazırlanması gerçekleştirilmiştir. Tarihi Sinop Cezaevi'nin yeniden işlevlendirilmesi ve restorasyon ihale dosyasının ve denetim için ihale dosyasının hazırlanması tamamlanmıştır. Sinop ili Turizm Master Planı hazırlanması, Sinop'un korunmasına yönelik imar planı, kentsel tasarım projeleri, peyzaj ve aydınlatma projeleri, Marina projeleri, Deniz ulaşımı ve kıyı işlevselleştirme planları başarıyla gerçekleştirilmiştir. Farkındalık Artan PR kampanyaları / Bilgilendirme toplantıları, Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenmiş; Basılı bilgilendirici materyallerin üretimi (broşürler, afişler, broşürler), eğitim materyallerinin hazırlanması, halkı bilinçlendirme etkinliklerinin düzenlenmesi (seminerler, toplantılar, çalıştaylar vb.), kampanya logolarının tasarımı, spot filmlerin üretimi, proje web sitesinin geliştirilmesi içeriğin hazırlanması, gazetelerdeki reklamlar, televizyonlardaki haberler dahil bir görsel promosyon aktivitesi ve ekipmanı hazırlanıp kullanılmıştır.