Bilgi Toplumunu Sağlamak ve Tüketici Yararına Yüksek Hızlı Geniş Bant Hizmetlerini Teşvik Etmek için Teknik Yardım Projesi: EuropeAid/135412/IH/SER/TR

Projenin temel amaçları; 

İlgi toplumuna ulaşmak için elektronik haberleşme sektöründe çok servisli, yüksek hızlı, ülke çapında Yeni Nesil Ağların (NGN) oluşturulmasını desteklemek ve tüketici refahını artırmak ve yüksek hızlı genişbant hizmetlerini uygun fiyatlarla tüketicilere yaygınlaştırmak;

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik hizmetlerin sağlanması ve verimli yatırım yoluyla tüketicilere somut faydalar sağlanmasını amaçlayan düzenleyici tedbirlerin belirlenmesi ve operatörler arasında rekabetçi genişbant hizmetlerinin oluşturulması;

Pazar analizlerinin yapılması, ilgili erişim/ara bağlantı tekliflerinin gözden geçirilmesi ve revize edilmesi ile maliyet modellerinin geliştirilmesi;

Ülke çapında yüksek hızlı geniş bant kablolu ve kablosuz ağların oluşturulması;

İlgili pazarların analizi ve SMP operatörlerine özel yükümlülüklerin belirlenmesi, mevcut erişim/ara bağlantı hizmetlerinin gözden geçirilmesi;

Piyasa analizleri ve çözüm yollarının uygulanmasına ilişkin ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi;

Rekabet parametrelerinin ve ağ sahipliğinin artması;

Ulusal Genişbant Planının Hazırlanması.