TAMEB Alman-Türk Mesleki Beceri Geliştirme Ortaklığı Projesi - Faz II – İstanbul

Bu sözleşmenin amacı, ev sahibi topluluklar ve Türk nüfusu için özel bir fayda yaratmak için dinamik Suriyeli işgücünün topluma daha iyi entegrasyonunu sağlamaktır. Bu kapsamda hem hassas durumdaki Suriyeli mültecilerin hem de dezavantajlı durumdaki yerel halkın, özellikle kadın ve gençlerin projeden faydalanması hedeflenmiştir. Çoğu Suriyeli göçmenin, özellikle kamp dışında yaşayan kadın ve gençlerin temel sorunu, hem Türk toplumuyla bütünleşme hem de istihdam olanaklarının olmaması. Bu projenin temel amacı, mesleki eğitimler yoluyla özellikle genç/kadınlar başta olmak üzere hassas gruplara yönelik istihdamın artırılmasıdır. Durumu iyileştirmek için Türk hükümeti, geçici koruma altındaki Suriye'den gelen göçmenlere desteğini istikrarlı bir şekilde genişletmiştir.

Projenin özellikle Suriyeli göçmenleri yerli halkla aynı çalışma ortamında çalışmaya teşvik ederek aralarındaki karşılıklı ilişkileri geliştirmeyi amaçlamıştır. Eğitimlerin sonunda kursiyerler, istihdamı artırmak ve İstanbul ve mahalledeki işgücüne daha fazla eğitimli insan kazandırmak için iş yerlerine yönlendirilmiştir. Özellikle Suriye'de başlayan savaş sonrası karşılaştıkları zor durum göz önünde bulundurularak göçmenlere Türkiye'de günlük yaşamda ve çalışma ortamında belirli bir yer edinme fırsatı verilmiştir.

Sadece hayatlarını sürdürmeleri için değil, hayatlarının geri kalanında da bu fırsatı kullanmaları için kendilerine en uygun işi seçme şansı verilmiş ve eğitimi başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara seçtikleri meslek için geçerli bir sertifika verilmiştir.

Ayrıca Suriye'den gelen göçmenlere dil ve kültürlerarası eğitimler verilmiştir. Bu, tüm TAMEB projeleri için genel bir standarttır. 3 farklı meslekte mesleki eğitimler verilmiştir; İstanbul'da pastane, aşçı ve boru montajı. Bu aşama, katılımcıların resmi bir sertifika almalarını sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı formatına bağlıdır.

ANKEY Danışmanlık, projeyi sadece özellikle hassas gruplar arasından en ilgili katılımcıları seçerek, mesleki eğitim modülleri tasarlayarak, iş koçluğu ve girişimcilik eğitimleri vererek hayata geçirmekle kalmamış; aynı zamanda projenin tasarım aşamasına da katkıda bulunmuştur. Kursiyerler ve yerel işverenler arasındaki ilişkileri güçlendirmek için şirket içi eğitimler verilmiştir. Şirket içi eğitim sonunda kursiyerlerin başta KOBİ'ler, gastronomi, bilişim ile ilgili alanlar olmak üzere yerel işverenler tarafından istihdam edilmeleri hedeflenmiştir. ANKEY Danışmanlık ağı, özellikle kadınlar, gençler ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere Suriyeli mültecilerin ve yerel halkın istihdam edilebilirliğini artırmaya yardımcı olmuştur.