TAMEB Alman-Türk Mesleki Beceri Geliştirme Ortaklığı Projesi

ANKEY Danışmanlık hizmetlerinin kapsamı aşağıdakileri içermektedir: 

- ANKEY Danışmanlık ve Ticaret, Suriyeli sığınmacılara ve başta gençler ve kadınlar olmak üzere dezavantajlı gruplara ve Kilis Belediyesi, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası gibi kamu kurumlarının personeline ve diğer paydaşlara kapasitelerini artırmak için Mesleki Eğitimler vermiştir;

- Geçici koruma altındaki mültecilerin eğitim hakları, sosyal ve ekonomik hakları ve çalışma hakları ile ilgili konularda kamu kurumlarının personeline bilgi verebilmek/yönlendirebilmek amacıyla eğitimler büyük ölçüde verilmiştir;

- Sosyal entegrasyon koçları/psikologları kültürel farklılıklar ve kendilerini Türk toplumuna en kolay nasıl adapte edebilecekleri konusunda onlara destek olunmuştur;

- Proje, geçici koruma altındaki mültecilere destek olacak kamu kurumlarının personelini yetiştirmeyi ve onları toplumda yaşamlarını sürdürebilmeleri için temel hakları konusunda bilgilendirmeyi amaçlamıştır;

- Geçici koruma altındaki mültecilerle ilgilenen kamu kurumlarının önceden seçilmiş personeline, mültecilere masa başı danışmanlık hizmeti veren geçici koruma altındaki mültecilerin temel hakları alanında eğitim verildi;

- İş koçluğu desteği, özellikle genç/kadınlar arasında bölgede istihdam edilebilirliği artırmak için özellikle Suriyeli mültecilere iş yerlerine nasıl entegre olacakları konusunda rehberlik etmiştir. Ayrıca çalışma hakları ve Türk toplumunda hayatlarını en uygun şekilde sürdürebilmeleri için düzenli bir gelirin nasıl sağlanacağı konusunda bilgilendirilmilerdir;

- Girişimcilik Eğitimleri; Kursiyerler, geçici koruma altındaki Suriyeli mültecileri teşvik etmek için olmak istedikleri potansiyel bir iş için hatta kendi işlerini kurmaları için teşvik edildi. Kendi işlerini kurmaları onların topluma uyumunu hızlandırmakta, Türkiye'deki her platformda güven ve güvenilirliklerini artırmaktadırYerel işverenlerle iletişime geçilerek ve mutabakata varılarak şirket içi eğitimlerin düzenlenmesi sağlanmıştır;

- Koruma altındaki Suriyeli mülteciler, dezavantajlı gruplar, düşük vasıflı kişiler arasında inşaat, gastronomi, bilişim teknolojileri gibi çeşitli sektörlerde gençlere ve kadınlara Mesleki Eğitimler verilmiştir;

- İlgili bölgelerde dezavantajlı gruplar ve göçmenler (çoğunlukla Suriyeli mülteciler) arasında öncelikle gençler ve kadınlar için istihdam olanaklarını ve istihdam edilebilirliğini artırmak hedeflenmiştir;

- Özel bir fayda yaratmak için Suriyeli göçmenlerin topluma daha iyi entegrasyonunu sağlamak proje boyunca önem arz etmiştir;

- Personelin Suriyeli mültecilere hakları ve kamu kurumları tarafından sağlanan hizmetlere nasıl erişebilecekleri konusunda bilinçlendirme oturumları düzenlenmiştir;

- Hedef gruplara mesleki eğitimlerini ve sertifikalarını aldıktan sonra kalıcı işler sağlamak için KOBİ'ler ve çeşitli işletmelerle yakın işbirliğini geliştirilmiştir.