Ulusal Hayvan Hastalıkları Tazminat Fonunun Geliştirilmesi için Kapasite Geliştirme Projesi EuropeAid/133858/C/SER/RS

Bu projenin amacı hayvan sağlığı alanında resmi veterinerlik kontrol gerekliliklerinin uygulanmasını ve bunun AB gereklilikleri ve AB üye devletlerinden gelen en iyi uygulamalarla daha da uyumlu hale getirilmesini desteklemek ve kuduz ve BOS ile mücadele ve ortadan kaldırılması hayvan refahını, gıda güvenliğini ve tarım sektörünün sürdürülebilir gelişimini sağlarken hayvan sağlığının korunmasında Ulusal Veterinerlik Kurumunun (Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanlığı Veterinerlik Müdürlüğü) daha da güçlendirilmesine yardımcı olmaktır.  Belirli hayvan hastalıklarıyla mücadele, ulusal hayvan hastalıkları tazminat planı ve planının (fon) geliştirilmesi ve Faydalanıcı personel ve paydaşların ilgili eğitimi ile ilgili planların/yasal düzenlemelerin güncellenmesi ve hazırlanması proje kapsamında ulaşılması hedeflenen hedeflerdendir.